Jan Kapica

Radca Prawny. Od 2007 roku jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Jego zainteresowania zawodowe skoncentrowane są wokół prawa nieruchomości, inwestycji budowalnych i kontraktów handlowych, a także sporów sądowych i sądowo-administracyjnych. Jan Kapica aktywnie świadczy kompleksową obsługę spółek prawa handlowego i wspólnot mieszkaniowych.

 

Posiada szeroką wiedzę w dziedzinie reprywatyzacji majątku nieruchomego i zagadnień dotyczących użytkowania wieczystego. Prowadzi szereg procesów reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości znacjonalizowanych w latach powojennych.

 

Doświadczenie zawodowe zdobywał w Kancelarii Sejmu RP, warszawskich kancelariach prawnych i spółkach prawa handlowego. Przez pięć lat świadczył kompleksową obsługę prawną firm deweloperskich jako wewnętrzny prawnik przedsiębiorstwa.

 

Jan Kapica ukończył aplikację radcowską. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.