KREDYTY FRANKOWE

Kancelaria prowadzi postępowania przeciwko bankom w sprawach kredytów indeksowanych / denominowanych do franka szwajcarskiego. Dochodzimy unieważnienia umów, a także zwrotu nadpłaconych rat, doprowadzając w ten sposób do zmniejszenia salda zadłużenia (tzw. „odfrankowienie”). Obok procesów głównych, reprezentujemy Klientów w sprawach dotyczących zwrotu składek na UNWW.

 

Powództwo frankowe zostaje zainicjowane zgłoszeniem w pozwie dwóch alternatywnych żądań, tj.: zwrotu zapłconego przez kredytobiorcę świadczenia pieniężnego z uwagi na nieważność umowy kredytowej („unieważnienie umowy”) oraz zwrotu nadpłat poszczególnych rat kredytu („odfrankowienie”).

 

Unieważnienie umowy kredytowej skutkuje tym, że strony powinny sobie zwrócić to, co sobie wzajemnie świadczyły (w wartości nominalnej). Zatem  bank powinien zwrócić kredytobiorcy całość zapłaconych przez niego do tej pory środków pieniężnych, a kredytobiorca bankowi całość udzielonego kapitału kredytu. Sądy powszechne uznając w wyrokach nieważność umów  kredytowych, argumentują swoje stanowiska rażącą sprzecznością tych umów z przepisami prawa,  zasadami współżycia społecznego, a także z naturą stosunku prawnego.

 

Tzw. odfrankowienie umowy kredytowej oparte jest na żądaniu zwrotu nadpłat poszczególnych rat kredytu. Umowa pozostaje w mocy, przy czym traktowana jest jako podstawa udzielenia kredytu w złotych polskich, z zachowaniem oprocentowania LIBOR. W konsekwencji uznania przez Sąd tego roszczenia, bank zobowiązany jest do zwrotu na rzecz kredytobiorcy części nadpłaconych rat (ok 30 %), spada saldo zadłużenia oraz raty kredytowe w przyszłości.

 

Każdy kredytobiorca „frankowy” ma możliwość uzyskania od nas darmowej, korespondencyjnej porady prawnej, mającej na celu ocenę umowy kredytowej pod kątem ewentualnych roszczeń wobec banku. Jesteśmy dostępni dla Klientów z całego kraju.