Adam Florczak

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. W 2005 roku uzyskał tytuł magistra prawa w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda  Łazarskiego w Warszawie, a następnie magistra inżyniera na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, a także studia podyplomowe z zakresu wyceny nieruchomości na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej.

 

Adam Florczak doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z podmiotami  zajmującymi się w szczególności obrotem nieruchomościami oraz deweloperami. Posiada doświadczenie w zakresie szeroko pojętego doradztwa w procesach budowalnych oraz pozyskiwania i zabezpieczana źródeł finansowania inwestycji, a także negocjacji kontraktów. Prowadzi kompleksową obsługę spółek prawa handlowego oraz uczestniczy w projektach restrukturyzacji przedsiębiorstw. Adam Florczak posiada szeroką wiedzę w dziedzinie reprywatyzacji majątku nieruchomego i zagadnień dotyczących użytkowania wieczystego. Wraz z mec. Janem Kapicą, prowadzi szereg procesów reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości znacjonalizowanych w latach powojennych.

 

W kontaktach zawodowych posługuje się językiem polskim i angielskim.