SPORY SĄDOWE I DOCHODZENIE ODSZKODOWAŃ

Nasi Prawnicy reprezentują Klientów we wszystkich rodzajach postępowań sądowych i administracyjnych. Prowadzimy zastępstwo procesowe w sprawach egzekucyjnych i zabezpieczających. W miarę możliwości, przed złożeniem powództwa do sądu, podejmujemy próby osiągnięcia pożądanego rezultatu poprzez polubowne  rozwiązanie sporu w drodze mediacji i porozumień.

 

Oferujemy pomoc prawną osobom poszkodowanym w wyniku zdarzeń losowych. Prowadzimy sprawy o uzyskanie odszkodowań i zadośćuczynień za doznaną krzywdę na wszystkich etapach, tj. przed ubezpieczycielami, w negocjacjach przedsądowych, postępowaniach sądowych i egzekucyjnych.