PRAWO HANDLOWE

Jedną ze specjalizacji naszej kancelarii jest prawo handlowe. Świadczymy usługi w zakresie tworzenia i likwidacji spółek prawa handlowego, stowarzyszeń i fundacji. Obsługujemy organy statutowe spółek handlowych, w tym projektujemy i opiniujemy uchwały Zarządu, Rady Nadzorczej, Komisji Rewizyjnej, Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Zgromadzeń Wspólników bądź Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy. Świadczymy pomoc prawną w zakresie opracowywania projektów aktów założycielskich, postępowań i zmian rejestrowych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Doradzamy Klientom w zakresie przekształcania podmiotów handlowych oraz reorganizacji strukturalnych przedsiębiorców. Prawnicy naszej kancelarii przeprowadzają procesy podwyższania i obniżania kapitału zakładowego, przygotowują  dokumenty na potrzeby sprzedaży udziałów bądź akcji w spółkach    prawa handlowego.