PRAWO CYWILNE I KONTRAKTY

Prawnicy naszej kancelarii opracowują projekty wszelkiego rodzaju umów cywilnoprawnych, porozumień i ugód, stosowanych w obrocie gospodarczym. Przygotowujemy i negocjujemy m.in. umowy dotyczące obrotu rzeczami, z zakresu świadczenia usług, finansowania przedsięwzięć, korzystania z rzeczy, inwestycyjne itp. Na potrzeby konkretnych projektów opracowujemy umowy mieszane, obejmujące swoim zakresem szereg działań gospodarczych mieszczących się w kilku typach umów.  Stanowimy również pomoc prawną w sprawach dotyczących wykonywania i zmiany zawartych już umów, a także w sprawach dotyczących sporów powstałych w związku z wygaśnięciem kontraktów.